Informacje o autorze

Witam jestem pasjonatem fotografi krajobrazowej. Na moim blogu będzie można zobaczyć piękne kadry i opisy moich wycieczek i wypraw które odbywałem i tych które mnie czekają. Mam nadzieję że moja twórczość zaciekawi jak największe grono osób i zachęci do zabrania aparatu czy telefonu i wyruszenia w plener.

  • Góra Żar
    Dziś udało mi się zdobyć niewielki pagórek zwany „Górą Żar” znajdujący się w Beskidzie Małym. […]
  • Babia Góra 1725m.n.p.m
    Wejście na Babią Górę rozpocząłem z Przełęczy Krowiarki usytuowanej na wysokości 1012 m.n.p.m. Wybrałem szlak […]

• • •

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star